AIMSTA-6891

  • AIMSTA-6891

    AIMSTA-6891

    Przez dziesięciolecia produkty przezroczyste z PVC dzieli się na sztywne i elastyczne, które mają różne zastosowania. Zgodnie z obecnymi dyskusjami na temat ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, przyszłe segmenty rynku staną przed kluczowymi wyzwaniami. Produkty zawierające cynę, alternatywy dla rozwiązań niezawierających cyny, będą stawały się coraz bardziej krytyczne. W związku z tym należy zwrócić uwagę na różne regulacje prawne, takie jak farmakopea, dopuszczenie do kontaktu z żywnością, przepisy dotyczące wstrząsów powietrznych w pomieszczeniach czy normy dotyczące zabawek. W przeszłości cyna, ołów i bar były głównymi zastosowaniami w wielu zastosowaniach, ale w Unii Europejskiej używającej tylko cynku wapnia i cynku baru inne regiony świata powoli podążają za tym rozwojem i coraz częściej wybierają te rozwiązania.